Miloslav Cardinal Vlk † Miloslav Cardinal Vlk †
Function:
Former Archbishop of Praha, Czechia
Title:
Cardinal Priest of S Croce in Gerusalemme
Birthdate:
May 17, 1932
Country:
Czechia
Elevated:
Nov 26, 1994
More information:
www.catholic-hierarchy.org
Send a text about this cardinal »
View all articles about this cardinal »
Czech Ke sdělení Svatého stolce ohledně přijetí mons. Roberta Bezáka u Svatého otce
May 29, 2015
Sdělení, zveřejněné dne 18. května t.r. na stránkách slovenské biskupské konference, je nadepsáno: „Státní sekretariát Svatého stolce požádal Apoštolskou nunciaturu na Slovensku, aby prostřednictvím Konference biskupů Slovenska zveřejnila následující“.

24. 5. 2015

Následuje sdělení, pod nímž není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí.

Nehodlám znovu vstupovat do diskuse s těmito poněkud nejasnými formulacemi vatikánských úřadů. Chci pouze sdělit, i když ze znění komunikátu není jasné, jestli se jeho obsah týká také mne, že vše, co jsem o předmětné audienci v médiích sdělil, je plná pravda. Jsem jen velmi překvapen, že podle zmiňovaného „sdělení“ Státní sekretariát Svatého stolce není informován o postupu Svatého otce, když píše, že při audienci „se nevstupovalo do jeho (Bezákových) předchozích záležitostí“. Pravdu, kterou jsem o audienci napsal, může dosvědčit i Mons. R. Bezák. Svatý otec sám udával směr a obsah audience a vyzval Mons. Bezáka, aby vyprávěl, „jak to bylo“. On hovořil a papež pozorně naslouchal.

Zdá se, že z výše citovaného sdělení vyplývá, že Státní sekretariát Svatého stolce není obeznámen se skutečnostmi. Je proto zvláštní, kdo tedy formuloval ono „sdělení“ a s jakým úmyslem, když nikdo ze zmíněných institucí audienci přítomen nebyl.

Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace.

Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím, do kterých se nikterak nehodlám pouštět.

kardinál Miloslav Vlk

http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=826
55 READERS ONLINE
INDEX
RSS Feed
back to the first page
printer-friendly
CARDINALS
in alphabetical order
by country
Roman Curia
under 80
over 80
deceased
ARTICLES
last postings
most read articles
all articles
CONTACT
send us relevant texts
SEARCH